У цій статті ми хочемо представити нові можливості для опрацювання з граматичним корпусом знань на платформі, які допоможуть подолати численні виклики в роботі сучасного онлайн викладача англійської мови. А саме:

  • базові принципи викладання граматики на базі LangFit методології та онлайн середовища
  • наявність доступу до послідовних граматичних матеріалів відповідного рівня на рік вперед для кожного окремого студента
  • економія часу на створення та перевірку граматичних завдань
  • ефективне повторення та усвідомлення студентами раніше виявлених та пояснених граматичних помилок.

Де, що і як ми виводимо на новий рівень?

Окрім чистих прихильників комунікативного підходу, більшість викладачів надає граматичні знання з різними  підходами, пропорціями, і плануванням: на кожному уроці або раз на три заняття, спонтанно чи тематично послідовно, переважно у вигляді домашнього завдання, або навпаки лишень на уроці. Граматика може проговорюватись усно та стисло, або з супроводом яскравих візуальних презентацій. Пояснення  можуть базуватись на матеріалах обраного підручника або на власних матеріалах вчителя.

Алгоритм словника-нотатника платформи Langfit гнучко відповідає всім цим підходам. Ми дозволяємо викладачам використовувати різні способи пояснення матеріалу, але ставимо акцент на фіксації пояснень через приклади, які розкривають будь-який аспект граматичної теорії.

Приклад LangFit словника
Приклад контенту словника.
Кожен 5й рядок (5, 10, 15, 20 і т.п.) призначений для грамматичних шаблонів

Чому граматичні приклади, або, як часто їх називають викладачі, “шаблони” чи “патерни”, варто зберігати в словнику платформи для наших учнів? Річ у тім, що саме граматичні приклади згодом нагадають принцип роботи правила навіть якщо матеріал проходили рік тому. На відміну від багатьох платформ і додатків словник від LangFit зберігає, окрім слів та виразів, цілісні граматичні конструкції  з “юнітів” підручника чи з “голови викладача”, фіксує помилки речень усного і писемного мовлення як для вдосконалення загальної англійської, так і у підготовці до іспитів чи листування з носіями.

Занесені викладачем у “хмару” платформи граматичні конструкції для учнів чи їх скориговані відхилення, мають численні способи закріплення:

  • повторюються вголос на уроках протягом навчання на платформі завдяки розробленому алгоритму [1]
  • відтворюються завдяки подібним прикладам на уроці за допомогою імпровізації викладача [2]
  • опрацьовуються через домашні завдання типу “SHOWER” [3]
  • повторюються через гру з флешкартами у мобільному додатку LangFit. [4]

LangFit не обмежує у темах і довжині прикладів, що додаються — головне дотримуватись пропорцій занесення слів і граматичних нюансів у словник платформи у співвідношенні 1 до 4[1]. Чотири рядки словника для занесення слів і кожен п’ятий розширений рядок для граматичних взірців (“патернів” чи “шаблонів”). Нові граматичні конструкції не відстають від нових слів і навпаки словник платформи накопичує збалансовано два види важливих знань у відповідних пропорціях на уроках і зусиллями самого учня навіть якщо лексика і граматика відповідають абсолютно різним рівням.

Разом з тим, наша бібліотека курсів пропонує  викладачам англійської мови граматичний курс English Grammar in Use, на основі відомих підручників англійської мови та власних напрацювань. Цей курс складається з послідовного набору юнітів (матеріалів), кожен з яких має від 10 до 20 представлених патернів з перекладом, що якісно розкривають конкретну граматичну тему. Використання цих матеріалів під час заняття стає можливим завдяки новому технічному функціоналу платформи, що допоможе вам виграти чи вивільнити час як на самому уроці, так і поза ними.

Сторінка курсу English Grammar in Use на платформі LangFit
Сторінка English Grammar in Use,

Далі ми детально розглянемо як працювати з граматичним курсом під час заняття та технічні нововведення.

Додавання граматичного контенту до словника

Для підключення матеріалу граматичного курсу до уроку, під час створення або редагування самого уроку, треба обрати “courses” секцію та ввести назву курсу. Далі обрати потрібний юніт (матеріал) та його версію – оригінальну (EN) або перекладену (наразі UA та RU).

Приклад створення уроку з курсом English Grammar in Use
Створення уроку з матеріалом з Граматичного курсу

Під час заняття, відповідно до вже апробованого алгоритму, пояснивши тему у власний спосіб, викладач може закріпити теоретичні здобутки практикою на двох рівнях. Якщо учень справжній початківець — варто перекласти приклад за прикладом англійської версії матеріалу і додати цінні приклади у словник студента. Якщо учень є так званим false beginner — варто обрати версію цієї теми рідною мовою мислення (наприклад UA), щоб ускладнити завдання через “back translation”, і також додати цінні приклади у словник.

При роботі з оригінальною версією матеріалу (EN) доступна нова зручна функція “Add to vocabulary” для додавання окремого граматичного патерну до словника. Для цього лише треба навести курсор на необхідний патерн в блоці матеріалу та натиснути на відповідну кнопку, після чого контент патерну буде доданий до першого вільного розширеного рядка у словнику. Також варто зазначити що граматичний патерн додається одразу з перекладом.

Більш детально на демо:

Засвоєння граматики з завданням Filling the gaps

Однією з відомих головних втрат часу викладача є підбір і додавання домашнього завдання, зокрема з граматики. Використання матеріалів з курсу English Grammar під час заняття, надає можливість створювати новий тип домашніх завдань Filling the gaps.

Фіналізуючи кінець уроку, викладач отримує пропозицію додати домашнє завдання учневі на основі пройденого на уроці граматичного матеріалу. Якщо вибір викладача позитивний, то відповідні граматичні завдання формуються на сторінці “Homework” одразу з закінченням уроку.

Більш детально як створити таке завдання та як студенту з ним працювати у наступному демо:

Як видно з демо, виконані студентом Filling the gaps завдання оцінюються автоматично платформою і надають оцінку та деталі щодо помилок. Але як ці помилки засвоїти та опрацювати на подальших заняттях?

Опрацювання виконанного ДЗ під час уроку

У разі виконання студентом завдання типу Filling the gaps та в результаті допущення помилок — останні будуть представлені на наступному занятті. В такому випадку після створення нового заняття, з’явиться новий функціональний блок “Last homework mistakes”, розташований на місці матеріалу та доступний для перегляду як для вчителя, так і для студента.

Приклад блоку Last Homework Mistakes на уроці
Приклад Last Homework Mistakes блоку на сторінці уроку

Цей новий блок містить агрегований список помилок допущених студентом в останніх трьох домашніх завданнях. Кожен рядок у блоці представляє запис із відповідного завдання, у якому було не коректно заповнена відповідь у “gap” поле, сама помилка підкреслена червоним кольором. Завдяки наведеному на помилку курсора можна побачити правильну відповідь.

З цією інформацією у Last homework mistakes, вчитель може опрацювати помилки зі студентом на початку заняття та зберегти деякі з них у словник. Більш детально у наступному демо:

Додати актуальну помилку з Last homework mistakes блоку до словника викладач може у двох варіантах:

  • Стандартний — передбачає додавання правильних (скоригованого) граматичних конструкцій з перекладом
  • Нестандартний — передбачає додавання  так званого “false pattern”, коли додається сама помилкова конструкція без змін, візуально виділена червоною підсвіткою.

У разі false pattern’а, студенту варто пояснити помилку, зафіксувати в перекладі правильний варіант і сам переклад, і далі кожного уроку при швидкому повторенні сторінки словника (так зв. “спринта”) привчати озвучувати лише правильний варіант. Власне ця практика тренує студента знову і знову аналізувати хибність своїх конструкцій ще на рівні мислення, і, самостійно без нагадувань і виправлень викладачем, усно відтворювати правильні варіанти щоразу перемішуваного словника в прискореному темпі.


Підсумовуючи наші нововведення, зазначимо що команда розробників і методистів платформи LangFit,  мала на меті спростити користувачам процес підготовки до занять, створивши та упорядкувавши величезну кількість якісних матеріалів. Ми віримо, що наданий контент і функціонал допоможе зекономити час на таких «рутинах», як пошук корисних і цікавих матеріалів, створенні й перевірці домашніх завдань. Вам не потрібно буде боятись подавати й закріплювати граматичний матеріал стандартно і нецікаво, виявлені Вами помилки студент нарешті таки усвідомить і буде уникати  не лише у письмі, але і в усному мовленні, що і є основною нашою спільною  метою.

Примітки

1. Слова, вирази  та речення словника платформи повторюються учнем вголос протягом кожного уроку, що завдяки послідовному алгоритму охоплює пройдений матеріал попередніх місяців і років.(див. фрагмент уроку). Такий унікальний підхід повторення вголос у присутності викладача обґрунтував канадський мовознавець Віктор Буше, професор з факультету лінгвістики та перекладу Монреальського університету. За його словами це  покращує вербальну пам’ять, особливо коли ви робите це, звертаючись до іншої людини. Його висновки є результатом дослідження, що було опубліковано у випуску Consciousness and Cognition. «Ми знали, що повторення вголос добре для пам’яті, але це перше дослідження, яке показало, що якщо це робити в контексті спілкування, ефект буде більшим у плані запам’ятовування інформації», — пояснив Баучер. (Lafleur, A and Boucher, V (2015) “The ecology of self-monitoring effects on memory of verbal  productions: does speaking to someone make a difference?” Journal of Consciousness and Cognition, Volume 36, November 2015, Pages 139-146)

2. Одна з практик закріплення граматичних конструкцій — створити подібну конструкцію на основі тих, що зафіксовані раніше  і слів у віртуальній сторінці словника платформи  (так зв. “спринті”). Цей момент імпровізації покращує володіння матеріалом як зі сторони учня, так і зі сторони самого викладача. Останній створює щоразу нові конструкції рідною мовою учня для перекладу ним на англійську мову враховуючи граматичний принцип конструкції розглянутої й зафіксованої раніше при поясненні граматичного матеріалу. Разом з тим, у новоствореній граматичній конструкції звучать і нові слова учнівського словника, що подвоює ефект пропрацьовування нової лексики(див. фрагмент уроку)

3. Викладачі платформи здатні  двома “кліками” генерувати домашні завдання під час самого уроку на основі  всього що фіксується у “хмарному” словнику учня завдяки функціоналу “SHOWER”. Це стосується як слів, так і граматичних конструкцій, зокрема завдання “Similar” спонукає учня придумати свої граматичні конструкції на основі останніх слів уроку, граматичних конструкцій останнього уроку та проблемних слів словника  й  незасвоєних одиниць словника, які виявило останнє заняття з викладачем.

4. Про роботу з флешкартами на основі словника у нашому відео туторіалі.